<div align="center"> <h1>Tłumaczenia czesko-polskie i polsko-czeskie</h1> <h3>Tłumaczenia czesko-polskie i polsko-czeskie</h3> <p>język czeski, tłumaczenia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.maciejowski.net/bohemia/" rel="nofollow">www.maciejowski.net/bohemia/</a></p> </div>